Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan Memleket Partisi Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında Kocaeli Valisi’nin “Devletin ideolojisi İslam’dır” sözlerini sert bir dille eleştirdi. Kocaeli Valisi’ne Anayasa’yı hatırlatan Sayan: “Devletin bir valisi Anayasa’ya aykırı konuşamaz” dedi. Sayan sözlerine şöyle devam etti;

Gelelim Kocaeli Valisi’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya. Kocaeli Valisi, iş insanlarına yaptığı bir konuşmada dedi ki;  “Devletin bugünkü tanımı laiklik olsa da biz laikliği yanlış anlıyoruz hala. Devletin ideolojisi İslam’dır.” Sayın Vali biz laikliği gayet doğru anlıyoruz. Çünkü Anayasayı ezbere biliyoruz. Tavsiyemiz sizin de açıp okumanız. Ama biz buradan size hatırlatalım; “Anayasa madde 1: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. Anayasa madde 2: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir. Anayasa madde 24 – Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.” Sonuç olarak; Devletin bir valisi Anayasa’ya aykırı konuşamaz.

TÜRKİYE’NİN LAİK BİR DEVLET OLDUĞUNU TARTIŞMAYA DAHİ AÇTIRMIYORUZ

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni diğer İslam ülkelerinden ayıran laiklik ilkesidir ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Bununla birlikte bu açıklamayı ülkenin ekonomisinin çöktüğü, insanlar için yaşamanın zorlaştığı bu günlerde bir “gündem değiştirme” çabası olarak algılıyor, Türkiye’nin laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu tartışmaya dahi açtırmıyoruz.