Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ilimiz Çorum'a bağlı Sungurlu ilçesindeki Aşağıfındıklı Barajı'nı tamamladı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Bu kapsamda yapılan yatırımlardan Çorum ilimiz ve ilçelerimiz de nasibini aldı.

SUNGURLU AŞAĞIFINDIKLI BARAJI TAMAMLANDI, ÜÇ BARAJ İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Sungurlu ilçemizde tamamladığımız Sungurlu Aşağıfındıklı Barajının temelden yüksekliği 30 metre olup, depolanan 620.000 m³  su ile 1.680 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanmaktadır.

İnşaatı devam eden Sungurlu Barajının tamamladığında 31.720 dekar arazinin sulanması ve Sungurlu ilçe merkezine yıllık 6,3 milyon m³ içme ve kullanma suyu temin edecektir.

Sungurlu Diği Barajı tamamlandığında 1.450 dekar arazinin sulanması ve Sungurlu ilçe merkezine yıllık 0,47 milyon m³ içme ve kullanma suyu temin edecektir. Ayrıca bu barajımızın diğer bir amacı ise Sungurlu İlçe Merkezini, Diği Çayının taşkınlarından da koruyacaktır.

Sungurlu Ortakışla Barajı tamamlandığında 1.780 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. 2023 yılı sulama dönemine kadar barajın inşaatının tamamlanması planlanmaktadır. Sulama tesisi 2017 yılında tamamlanmış olup barajın tamamlanması ile tesis hizmete açılacaktır. Fiziki gerçekleşme %75 seviyelerindedir.

Bununla birlikte tamamlanan Sungurlu Ortakışla Barajı Sulaması, Barajın tamamlanması ile hizmete açılacak olup, 1.780 dekar zirai arazinin sulanmasını sağlayacaktır. Sungurlu Salman Köyü YAS Sulama Şebekesi kapsamında ise çalışmalar tamamlanmış olup, 1.170 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet etmektedir.

SUNGURLU İÇİN PLANLAMA VE PROJE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Proje ve Planlama Safhasındaki Sungurlu Tatlı Barajı ile 3.200 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. 2022 yılı proje yapımı programında yer almakta olup yıl içerisinde proje ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Modernize edilecek Sungurlu İnegazili Gölet’i 350 dekar arazinin sulanmasına hizmet etmekteydi. Açık kanal olan sulama tesisinin kapalı sisteme çevrilmesi ile bu göletimizin sulama alanı 800 dekara çıkarılacak olup proje yapımı çalışmaları devam etmektedir. Projelerin tamamlanmasına müteakip inşaatının ihalesine çıkılacaktır.

Sungurlu Arifegazili Gölet’i ise 3.150 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir.  Planlama çalışmaları tamamlanmış olup 2023 yılı proje programına alınarak proje ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Sungurlu Barajı Sulaması kapsamında 31.720 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Proje hazırlama çalışmaları tamamlanmış olup, 2022 yılı programında yer almaktadır. 2023 yılında baraj inşaatının seyrine göre yapım ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Sungurlu Diği Barajı Sulaması kapsamında 1.450 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Baraj inşaatının seyrine göre yapım ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Sungurlu Gelingüllü Projesi Çerikli Sulaması kapsamında 82.960 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup, proje hazırlama çalışmaları tamamlanmıştır.

Sungurlu Tatlı Barajı Sulaması kapsamında ise 3.180 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Planlama çalışmaları tamamlanmış olup proje yapımı da 2022 yılı içerisinde baraj proje yapımı ile birlikte ihale edilerek yapılacaktır.

SUNGURLU’DA TAŞKIN RİSKİNİ AZALTMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Sungurlu ilçemizde tamamlanan 22 adet taşkın koruma tesisi ile yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin taşkın riski azaltılmış olup, 3 adet taşkın koruma tesisinin yapım ihalesinin Aralık ayında yapılması planlanmaktadır.

Bunlar;

1.      Çorum İli Sungurlu İlçesi Bozyayla Köyü Köyiçi ve Yan Dereleri (15.000.000 TL)

2.      Çorum İli Sungurlu İlçesi Ayağıbüyük Köyü Büyük Deresi (13.000.000 TL)

3.      Çorum İli Sungurlu İlçesi Topuz Köyü (12.000.000 TL) tesisleridir.

Bununla birlikte 11 adet taşkın koruma tesisinin de Proje ve Planlaması tamamlanmış olup en kısa zamanda inşaat programına alınması hedeflenmektedir.